2023

Höstterminen 2023 - Fort. följer längre ned

VECKA

37

38

39

40

INTRO

Repetition


På grund av begränsat utrymme i tabellerna kortas långa dansnamn ner. Se respektive dansbeskrivning för fullständiga titlar.

VECKA

37

38

39

INTERMEDIATE

Repetition

Repetition

Inställt!

NOSTALGI


På grund av begränsat utrymme i tabellerna kortas långa dansnamn ner. Se respektive dansbeskrivning för fullständiga titlar.


Vårterminen 2023 - Fort. följer längre ned

VECKA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

INTRO

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

Inställt!

NEWCOMER ONS

Repetition

Inställt!

Repetition

Repetition

Inställt!

Repetition

NEWCOMER MÅN

Mustang Sally

Inställt!

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

Önskedanser


På grund av begränsat utrymme i tabellerna kortas långa dansnamn ner. Se respektive dansbeskrivning för fullständiga titlar.

VECKA

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

NOVICE

Mustang Sally

Repetition

Önskedanser

Repetition

Önskedanser

Inställt!

Repetition

INTERMEDIATE

Repetition

Inställt

Inställt

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

NOSTALGI

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition

Repetition


På grund av begränsat utrymme i tabellerna kortas långa dansnamn ner. Se respektive dansbeskrivning för fullständiga titlar.